#1 2010 = 1990 + 20 metų laisvos architektūros

Trijų Vilniaus pastatų istorijos 2000-2010

Kuo pokalbis įkvepiantis?

Pranešime bus bandoma apžvelgti vyraujančius architektūros, paveldosaugos ir urbanistinius diskursus per keleto Vilniaus pastatų istoriją.

17
birželis
2010

Pašnekovas

Ūla Tornau

Kuo pašnekovas išskirtinis?

Miesto kultūros ir architektūros teoretikė, ŠMC parodų kuratorė. Ūla yra viena iš „Kultflux” kultūros platformos iniciatorių, kuri bando praplėsti diskursą apie Vilniaus Neries krantinės kaip viešos erdvės panaudą. Ji domisi Vilniaus istorija ir vystymu, bandydama plėtoti tyrimą įvairiais formatais – šiuolaikinio meno parodomis, viešomis diskusijomis ir leidiniais.

Rekomenduoja skaityti

An Archeology of Socialism

Victor Buchli

Kodėl verta skaityti?

Architektūros antropologijos tyrimas, kuriame per vieno žymaus pastato – Narkomfin gyventojų ir erdvės kaitos istoriją ištyrinėjami platūs politiniai, socialiniai ir ekonominiai XXa. Sovietų Rusijos diskursai. Narkomfin daugiabutis – tai Maskvoje tebestovintis pastatas, kuriame realizuota viena iš komunalinių porevoliucinės Rusijos utopijų.