#9 DISIDENTIŠKUMAS ARCHITEKTŪROJE

Kritiškumo ribos Baltijos regiono architektūroje

Kuo pokalbis įkvepiantis?

Pokalbio moderatorė
Lolita Jablonskienė

Paskutiniojo pokalbio tema – kritinės Baltijos regiono praktikos. Pašnekovės iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos pristatys skirtingas kritinių praktikų formas architektūroje, tapusias atsaku slogiai standartizuotos sovietinės architektūros kalbai.

Ieva Zibarte papasakos apie savo tyrimą ir atradimus, istorijas, susijusias su pokario modernizmu Latvijoje, aptars Baltijos šalių architektų ryšius su Vakarais ir pateiks įžvalgas, kokias pasekmes tokie ryšiai turėjo šio regiono architektūriniam kontekstui.

Marija Drėmaitė svarstys, koks kritiškumas galėjo egzistuoti nelaisvoje visuomenėje, kokiomis formomis, kaip pastebimai ir kokio atgarsio jis susilaukė bei kokie buvo kitaip mąstančio architekto siekiai (savo kritiškumu praplėsti architektūros meno ribas ar kritikuoti politinį režimą ir ideologiją, ir ar šie du dalykai apskritai gali būti atsiejami).

Ingrid Ruudi pateiks vieną iš galimų įžvalgų apie Estijos architektūros ir meno sceną Perestroikos laikotarpiu. Pranešėja pristatys kritinių pozicijų įvairovę neramumų ir pasikeitimų akivaizdoje: žlungant Sovietų Sąjungos režimui ir kylant nacionalinės valstybės atkūrimo viltims.

Diskusijoje taip pat bus aptarta kritiškumo sąvokos samprata dabarties ir praeities architektūroje bei bus svarstoma, kaip disidentiškumo pozicija, dažnai siejama su nepriklausomybės judėjimais, galėtų būti naujai permąstyta ir priimta šiuolaikiniame Baltijos regiono kontekste.

18
balandis
2013

Pašnekovas

Ieva Zībārte, Ingrid Ruudi, Marija Drėmaitė

Kuo pašnekovas išskirtinis?

Ieva Zībārte
(Ryga)

Ieva Zibarte yra architektė, rašytoja ir kompanijos Modernistai, užsiimančios dizainu, tekstais, parodų rengimu ir tyrimais, kūrybinė direktorė. 2010 m. ji kuravo parodą “Už užuolaidos. Architektė Marta Stana”, už kurią ji buvo apdovanota Latvijos Architektūros prizu. Nuo tada Ieva Zibarte dirba versle ir ieško naujų pokario laikotarpio istorijų.

Ingrid Ruudi
(Talinas)

Jos interesų sritis yra architektūros ir meno susidūrimo vietos, kritinės ir dalyvavimą skatinančios erdvinės praktikos ir urbanistinės viešos erdvės. 2008 m. Venecijos architektūros bienalėje ji kuravo estų projektą Gas Pipe, 2011 m. instaliacijų mieste festivalį LIFT11, Taline. Pastaruoju metu Ruudi tiria pereinamąjį 1980-1990 m. laikotarpį.

Marija Drėmaitė
(Vilnus)

Architektūros istorikė, domisi XX a. architektūros socialiniais ir technologiniais kontekstais, dalyvauja Šiaurės ir Baltijos šalių moderniosios architektūros istorijos projektuose, su kolegomis išleido knygą „Architektūra sovietinėje Lietuvoje“ (2012). Bendradarbiauja projekte www.modernizmas.lt

Pokalbio moderatorė:
Lolita Jablonskienė
meno kritikė ir kuratorė (Vilnius)

Rekomenduoja skaityti

Cold War Confrontations. US Exhibitions and Their Role in the Cultural Cold War

Jack Masey, Conway Lloyd Morgan

Kodėl verta skaityti?

Tai gera knyga norint sužinoti apie tarptautines parodas ir jų rolę taip vadinamajame kultūriniame Šaltajame kare. Istorijos, vaizdai, tai kas geriausia pokario architektūroje ir dizaine: retas įtraukiančios parašytos medžiagos pavyzdys apie vieną iš oficialių necenzūruojamo susižavėjimo kanalų.

Rekomenduoja skaityti

Spatial Agency. Other Ways of Doing Architecture

Nishat Awan, Tatjana Schneider, Jeremy Till

Kodėl verta skaityti?

Ši knyga yra tęstinio internetinio archyvo projekto spatialagency.net rezultatas, kuriame sukaupta vertinga architektūrinių kontrkultūrų duombazė: asmenybės, ofisai, iniciatyvos ir institucijos užsiimančios architektūrinėmis ir erdvinėmis praktikomis, kritikuojančiomis egsituojančią socialinę status quo.

Rekomenduoja skaityti

Architektūra sovietinėje Lietuvoje

Marija Drėmaite, Vaidas Petrulis, Jūratė Tutlytė

Kodėl verta skaityti?

Knyga ne tik gražiai iliustruota, bet ir gilinasi į sovietinio laikotarpio architektūros ir ideologijos santykį, į Baltijos respublikų architektų siekį priklausyti vakarietiško modernizmo bendruomenei, tuo pačiu vykdant aukščiausius politinės valdžios užsakymus.