#7 MODERNIEJI PAVELDAI

Šimtametis karas: pasakojimas apie pasaulinę masinę gyvenamąją statybą

Kuo pokalbis įkvepiantis?

Baltijos šalyse masinės gyvenamosios statybos palikimas skausmingai siejamas su gyvenimą standartizavusia komunistine sistema. Autorius šį socialistinį palikimą apžvelgia bendrame XX-XXI a. masinės statybos kontekste, kurį vadina „Šimtamečiu karu“, o jo dramas ir įtampą kildina iš laisvosios rinkos kapitalizmo slėptuvių.

19
balandis
2012

Pašnekovas

Miles Glendinning [UK]

Kuo pašnekovas išskirtinis?

Edinburgo universiteto architektūros paveldo profesorius, tarptautinės moderniojo paveldo apsaugos organizacijos (DOCOMOMO) urbanistikos ir kraštovaizdžio grupės pirmininkas, šiuolaikinės architektūrinės aplinkos ir XX-XXI a. paveldo specialistas, architektūros knygų autorius.

Rekomenduoja skaityti

TOWER BLOCK: Modern Public Housing in England, Scotland, Wales and Northern Ireland

Miles Glendinning, Stefan Muthesius

Kodėl verta skaityti?

Knygoje, parašytoje prieš porą dešimtmečių, pirmąkart pritaikyta tyrimo metodika, kurioje integruota pastato formos analizė, sugretinta su kultūriniu-politiniu naratyvu, leidžia interpretuoti masinę gyvenamąją statybą kaip globalų fenomeną. Daugiau informacijos: http://fields.eca.ac.uk/gis/TowerBlock.pdf