#2 MODERNIZMAS.LT: ĮTAKOS, IDEOLOGIJOS, PALIKIMAS

Vėlyvųjų ultra modernių pastatų, statytų pagal komunizmo taisykles Rytų Europoje, likimas

Kuo pokalbis įkvepiantis?

Dauguma ambicingiausių septintojo – aštuntojo dešimtmečio modernizmo pavyzdžių Rytų Europoje pastaruoju metu tapo griuvėsiais. 21 amžiaus pradžia sunaikino iškilius socialistinio modernizmo architektūros pavyzdžius (tokius, kaip Republik der Palast Berlyne arba Supersam Varšuvoje). Šie pastatai buvo nubausti – labiausiai literatūrine ir impozantiška maniera – už režimų, kurie juos pastatė, ydas. Jų destrukcija buvo neginčijama: populiarios kompanijos kilo, siekiant išsaugoti iškilius socmodernistinius pastatus. Tuo pačiu metu vyko ir žymus socmodernizmo pervertinimas, iš dalies menininkų ir kino kūrėjų ir, kažkuriuo mastu, architektų. Ką gali mums pasakyti menininkų David Majlkovic, Hubert Czerepok, Monika Sosnowska ir Deimanto Narkevičiaus darbai apie socialistinės modernybės klimatą? Kokios alternatyvios svajonės gali gimti iš šių griuvėsių?

09
rugsėjis
2010

Pašnekovas

David Crowley (DB, PL)

Kuo pašnekovas išskirtinis?

Istorijos profesorius Didžiosios Britanijos Karališkojoje menų akademijoje, kurio specializacija XIX-XX amžiaus Rytų Europos kultūros istorijos aspektai, ypač kasdienių objektų ir ideologijos santykis, Lenkijos menas ir architektūros istorija. David yra vienas iš parodos “Šaltojo karo metų modernizmas. Menas ir dizainas 1945-1970” Viktorijos ir Alberto muziejuje Londone, taip pat rodytos ir NDG Vilniuje, kuratorių.

Rekomenduoja skaityti

The Future of Nostalgia

Svetlana Boym

Kodėl verta skaityti?

Boym paskątina mąstyi apie sąryšį tarp praeities, dabarties ir ateisties. Utopijos dažnai yra keistai nostalgiškos, projektuojančios visas gyvenimo, kuris buvo kartą patirtas ramioje praeityje savybes į ateities nirvaną.  Boym – nuostabi rusų kilmės rašytoja – įveda šias įžvalgas į vaizdingų apmąstymų apie Sovietinio socializmo palikimą rinkinį.