• 2016 m. birželio 9 - liepos 5 d.

  #17
  NAUJOSIOS ARCHITEKTŪRINĖS VEIKLOS

Spiro Kostof knygoje apie architekto profesijos istoriją teigė̇, jog architektų veikla yra „projektuoti, kitaip tariant, tiekti konkrečius naujų pastatų vaizdinius tam, kad būtų galima juos pastatyti“. Architektūros istorikas, įvardindamas architektus kaip pastatų sumanytojus, šitaip aprašė per pastaruosius šimtmečius nusistovėjusį architektūrinės praktikos būdą̨, išskirtinai paremtą projektavimo veikla. Pradėjusi formuotis Renesanso Italijoje, modernioji architektūrinė̇ praktika išimtinai telkiasi į piešinių ir brėžinių̨ gamybą bei yra orientuota į pastatų bei miesto erdvių estetinių problemų̨ sprendimus. Šis vyraujantis architektūrinės veiklos pobūdis buvo ir tebėra palaikomas universitetų bei įvairių̨ profesinių institucijų̨, visokeriopai reguliuojančių̨ bei kontroliuojančių̨ architekto profesiją. Vis dėlto nuo XX a. II pus. įtaką architektūrinėms diskusijoms ėmė daryti įvairūs politiniai ir socialiniai judėjimai bei vidinei architektūrinei polemikai svetimos kritinės teorijos. Dalis architektų tuo metu ėmėsi kvestionuoti savo profesinių atsakomybių̨ ribas bei kritiškai analizuoti jos įtaką̨ platesniems socialiniams, politiniams bei kultūriniams kontekstams. Naujai susiformavusios tarpdisciplininės pozicijos bei jų paveikti skirtingų veiklų procesai, iš esmės besiskyrę nuo įprasto architektūrinio projektavimo, sudarė̇ sąlygas vystytis naujoms architektūrinės praktikos kryptims.

Architektūros [pokalbių] fondo 17-asis ciklas, pristatantis keletą̨ tokių tarpdisciplininės architektūrinės praktikos pavyzdžių, kviečia diskusijai apie naujas architektų profesines veiklas. Jos, užuot susitelkusios į tik estetiką, reaguoja į architektūrinės aplinkos poveikį platesniems socialiniams bei politiniams kontekstams. Šių pokalbių tikslas, nagrinėjant vaizdais, tekstais, ir (ar) veiksmais paremtus darbus – analizuoti šiuolaikinių architektūrinių praktikų apibrėžtį, jų veikimą įvairiuose instituciniuose kontekstuose bei kuriamą objektą. Paskaitų ciklas, skirtas vietinei architektų bendruomenei bei plačiajai visuomenei, kviečia pokalbiams apie nusistovėjusias architekto profesines atsakomybes ir profesijos potencialą̨; skatina reaguoti ir įsitraukti į platesnes socialines bei politines diskusijas apie pastatus ir viešąsias erdves.

17-o pokalbių ciklo apie naująsias architektūrines veiklas rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kultūros institutas, „ACO Nordic“, „Caparol Lietuva“, „ELMO technologijos“, „JUNG Vilnius“.

 • Ciklo kuratorius

  Algimantas Grigas

  Architektas

 • Ciklo kuratorius

  Povilas Marozas

  Kraštovaizdžio architektas

 • Plakato iliustracijos autorius

  Karolis Kosas

  www.karoliskosas.com

Pokalbiai vyksta Nacionalinėje dailės galerijoje (NDG), Konstitucijos pr. 22, Vilniuje. Pokalbių pradžia 20:00.

Renginiai nemokami.

Pokalbiai vyks lietuvių arba anglų kalbomis. Pokalbiai filmuojami, video įrašai talpinami www.apokalbiai.lt