#27 Regeneracija [ir jos įtampos]

Be vietos judėti: nuo neoliberalaus miesto iki katastrofų kapitalizmo

Kuo pokalbis įkvepiantis?

Anthony Iles savo paskaitoje pristatys dviejų koncepcijų – gentrifikacijos ir regeneracijos – ištakas, apžvelgs šiandien vykstančius pokyčius kalboje, kuri vartojama valstybės ir vystytojų vykdomuose regeneracijos projektuose Jungtinėje Karalystėje. Rašytojas taip pat pateiks menininkų, dirbančių „abiejose barikadų pusėse“ patirtimis grįstas analizes, pasiūlys įžvalgų apie dabartinius pokyčius ir apie nuolat vykstančius procesus meno santykyje su urbanistine plėtra bei apgyvendinimo iššūkiais. Paskaitoje bus pristatytas ir naujas projektas – „Housing Art“ (liet. Būsto menas), kuriuo siekiama suvokti šių dienų galimybes ir iššūkius apibrėžti meno ryšį su miestu, mums judant nuo neoliberalios eros link katastrofų kapitalizmo.

 

PAPILDOMI RENGINIAI

TOMAS MARCINKEVIČIUS

„Autonomija“ (keliuose) Centrinės ir Rytų Europos (miestų): 1)… kas? 2) ar mums tai tikrai rūpi?
2020 02 26 (trečiadienis)
19:00 @ Luna6 (Zanavykų g. 6, Vilnius)

NICOLA GUY
Nuosavybės teisių atstatymas ir kultūrinės praktikos suvienytame Berlyne

KAROLINA RIMKUTĖ
Skvotų estetikos pasisavinimo kaip neoliberali prekariatas normalizavimo strategija

AFTERPARTY su Zolo, Onegin ir Boleslove
2020 02 28 (penktadienis)
20:00 @ XI20 (renginio vietą sužinosite parašę į tourist@hardcore.lt)

27
vasaris
2020

Pašnekovas

Anthony Iles

Kuo pašnekovas išskirtinis?

Anthony Iles – jaunesnysis dėstytojas Northampton universitete ir vizituojantis dėstytojas School of Art & Design, Middlesex universitete. Jis yra knygos No Room to Move: Art and the Regenerate City (Mute Books, London 2011) bendraautorius (kartu su Josephine Berry). Iles tyrimai koncentruojasi į socialinio vaidmens (angl. social agency) urbanistinėse erdvėse klausimą: nuo skvoterių judėjimo iki vizionieriškos architektūros, jis analizuoja įtampas tarp urbanistinio vystymo(si) ir gentrifikacijos modernėjančiuose mėstovaizdžiuose. Iles taip pat yra Documents in Contemporary Art, publikuotos Whitechapel Gallery ir MIT Press redaktorius, vienas iš Full Unemployment Cinema įkūrėjų ir vienas iš Metamute redaktorių.

Rekomenduoja skaityti

Regeneration Songs: Sounds of Investment and Loss in East London

Alberto Duman, Dan Hancox, Malcolm James, Anna Minton

Kodėl verta skaityti?

Nuo 2012-ųjų, kai paaiškėjo, kad Didžiosios Britanijos sostinėje vyks Olimpinės žaidynės, Rytų Londonas tapo didžiausio civilinėje istorijoje ir visa apimančio „iš viršau į apačią“ (angl. top-down) regeneracijos projekto epicentru. Šio projekto šerdyje atsidūrė Newham taryba ir jos drąsus pasiūlymas „Arc of Opportunity“ (liet. Galimybių arka), kviečiantis investuotojus transformuoti 1412 hektarų Newhamo. „Ar of Opportunity“ buvo reziumuotas trumpame filme London‘s Regeneration Supernova (liet. Londono regeneracijos supernova). Filmas buvo parodytas užsienio investuotojams ir verslininkams 2010-ųjų Šanchajaus pasaulio parodoje.

Nors vietiniai gyventojai plataus masto pokyčius Rytų Londone pajuto tiesiogiai, vis dėlto simbolizmas ir praktiniai šių pokyčių aspektai taip ir nesulaukė adekvataus vietinio ar tarptautinio tyrimo. Regeneration songs (liet. regeneracijos dainos) siekia parodyti, kaip realios vietos investiciniuose pristatymuose paverčiamos paprasčiausiomis istorijomis, kaip šiose vietose gyvenantys žmonės  tapatinasi su pateiktais naratyvais ir kaip muzika bei  parinktas laikotarpis gali skirtingai šias istorijas pasakoti.