#27 Regeneracija [ir jos įtampos]

Menas ir (anti)social(istiniai) būstai Serbijoje: prieštaravimai ir antagonizmai

Kuo pokalbis įkvepiantis?

Būstas (angl. housing) yra esminis infrastruktūros elementas, įgalinantis socialinę reprodukciją, ir dėka kurio įmanomas gyvenimas. Šiuolaikinis būstas atsidūrė mūšio lauke tarp neoliberalaus judėjimo, atakuojančios socialinę infrastruktūrą, ir visuomeninių (angl. grassroots) judėjimų, kovojančių prieš antisocialią organizaciją ir valdymą. Visame pasaulyje miestai išgyvena šiuos mūšius, dar vadinamus būsto krize (angl. housing crisis). Ilgą laiką menas buvo integrali neoliberalios valdžios ir politikos dalis, susijusi su „būsto regeneracija“. Tikimasi, kad menas sukurs socialines ir ekonomines vertes, atstatys stagnuojančias postindustrinių miestų ekonomikas, atgaivins bendruomenes, nepaisant mažo įrodymų kieko, kad menas gali atlikti bent vieną iš šių užduočių.

Paskaitoje Ana Vilenica nagrinės daugiasluoksnius socialinio meno prieštaravimus Europos periferijose. Šiandieninė meno rolė(s) būsto problemose yra naujausių kapitalizmo mutacijų, paverčiančių menus į kapitalo šaltinius, indikatorius. Tačiau galime aptikti daug atvejų, kai menai susivienijo su engiamais gyventojais, tapdami karingais bendrininkais kovose dėl būsto. Solidarumo principas buvo ir yra pagrindinė jėga meno politinėje plotmėje, kuriuo siekiama atgauti mūsų istorijas, statyti naujas socialines infrastuktūras ir palengvinti įgūdžių mainus / organizavimąsi būsto judėjimų viduje. Analizuodama situaciją Serbijoje, Vilenica išgrynins socialinio meno tipologiją ir atkreips dėmesį į nuolatinio pasidavimo ir išnaudojimo draskomą šiuolaikinį meną bei jo bandymus sukurti alternatyvius naratyvus ir naujas reprodukcijos formas be visuomenės.

PAPILDOMI RENGINIAI

Viešojo intereso falsifikacija ir alternatyvių erdvių susiformavimas. Lietuvos kino teatro ir Reformatų atvejai
Pristato EGLĖ MIKALAJŪNĖ ir DIONIZAS LITVAITIS
2020 03 11 (trečiadienis)
19:00 @ Studium P (Pylimo g. 20 Vilnius)

Filmo „Cathy Come Home” (liet. Cathy grįžta namo) (1966 m.) peržiūra + diskusija su Ana Vilenica. Filmo režisierius: Ken Loach
2020 03 13 (penktadienis)
19:00 @ Luna6 (Zanavykų g. 6, Vilnius)

12
kovas
2020

Pašnekovas

Ana Vilenica

Kuo pašnekovas išskirtinis?

Ana Vilenica yra urbanistikos ir kultūros tyrėja bei meno teoretikė. Šiuo metu ji tęsia post-daktarines (Marie Curie tyrimų stipendija) School of Arts and Creative Industries (LSBU), kur dirba projekte tiriančiame meno vaidmenį apgyvendinimo (angl. housing) krizių apimtuose Londone ir Belgrade. Vilenica įgijo daktaro laipsnį University of Arts Belgrade. Jos  tyrymų sritis apima meno ir kultūros įtaką urbanistinėje regeneracijoje Serbijoje ir regeneracinio meno reikšmę neokolonijinėje vadinamosios Europos periferijos modernizacijoje. Vilenica reguliariai rašo žurnalams, knygoms ir yra knygos Becoming a mother in Neoliberal capitalism, (Belgrade, 2013, antras leidimas 2016)  redaktorė ir viena iš knygos On the ruins of Creative City (kuda. org, Novi Sad, 2013) redaktorių.

Rekomenduoja skaityti

The Social (Re)Production of Architecture

Doina Petrescu, Kim Trogal

Kodėl verta skaityti?

„The Social (Re)Production of Architecture“ (liet. Socialinė architektūros reprodukcija) nagrinėja teisės į miestą (angl. right to the city) koncepciją šiuolaikiniame ekologijos, ekonomikos ir socialinių krizių kontekste. Tęsdami 1970-ųjų prancūzų sociologo Henri Lefebvre erdvės produkcijos (angl. production of space) teoriją, knygos autoriai klausia: kas turi teisę kurti erdvę ir tirti santykius, kurie gimsta šiame procese? Postkapitalizmo eros priešaušryje ši knyga analizuoja neatidėliotinus socialinių ir ekologinių pokyčių imperatyvus, atveriančius klausimus, susijusius su architektūros įsitraukimu į naujas organizacijos ir veiklos formas. Ši knyga klausia, kokias (naujas) socialumo formas architektūra gali (re)produkuoti ir kokios politikos, vertybių ir veiksmų tai reikalauja.