#8 Vieta. Erdvės antropologija

Kasdienis vaikų mobilumas: architektūra, eismas ir rizika

Kuo pokalbis įkvepiantis?

Kalbant apie vaikus ir jaunimą mieste, dažnai nerimaujama dėl jų mobilumo – vaikų spontaniškumas ir nenuspėjamumas gatvėse ir šaligatviuose yra laikomas saugaus eismo grėsme. Pastaraisiais metais, siekiant sukurti demokratiškesnę miesto aplinką, kai kurių naujai besikuriančių tvarių bendruomenių gatvėse buvo panaikinti riboženkliai tarp automobilių, dviračių ir pėsčiųjų zonų, taip suteikiant lygias teises visiems eismo dalyviams. Pokalbio metu Pia atkreips dėmesį į keblumus, susijusius su saugiu vaikų judėjimu esant tokiam erdvės planavimui bei aptars, kaip vaikai suvokia erdvinį išdėstymą ir vykstantį eismą bei kaip šį suvokimą formuoja kultūra ir istorija.

18
spalis
2012

Pašnekovas

Pia Christensen

Kuo pašnekovas išskirtinis?

Pia Christensen yra antropologijos ir vaikystės studijų profesorė, vadovaujanti Warwicko universiteto Švietimo instituto tyrimams Jungtinėje Karalystėje. Ji plačiai tyrinėja Danijos ir Didžiosios Britanijos vaikų ir jaunimo padėtį šeimose, mokyklose bei vietos bendruomenėse. Savo tyrimuose profesorė taiko inovatyvius vaikų judrumo mieste tyrimo metodus. Svarbiausios mokslininkės publikacijos: „Tyrimai su vaikais: perspektyvos ir praktikos“ (antras leidimas 2008 m.) ir „Vaikai mieste: namai, kaimynystė ir bendruomenė“ (2003 m.).

Rekomenduoja skaityti

Children in the city. Home, neighbourhood and community

Pia Christensen, Margaret O`Brien

Kodėl verta skaityti?

Augant miestų svarbai pasaulyje ir tebevykstant diskusijoms apie gyvenimo kokybę mieste, ši knyga suteikia galimybę į miesto gyvenimą pažvelgti vaiko akimis. Tai jungtinis darbas, į diskusiją apie vaikų gyvenimą šiuolaikiniuose miestuose sukvietęs įvairių šalių mokslininkus. Knygoje ne tik pristatomi naujausi vaikų miesto erdvėje tyrimai, bet ir aptariami praktiniai planavimo sprendimai, todėl ši knyga naudinga ne tik sociologijos, antropologijos ir socialinės politikos tyrėjams, bet ir praktikams, dirbantiems architektūros, miesto planavimo ir dizaino srityse.