#3 SHOW OFF*: Reginio architektūra

Laiko zonos

Kuo pokalbis įkvepiantis?

Modernaus ir šiuolaikinio meno muziejų kūrimas – vienas būdingų postkomunistinių šalių kultūros politikos požymių, reprezentuojantis ir specifinius vidinius poreikius bei ideologiją, ir tarptautinio meno konteksto keliamus iššūkius. Nekyla abejonių, kad modernaus meno muziejai šiose šalyse pirmiausia atlieka tradicinį vaidmenį – padeda konsoliduoti (ar naujai sukonstruoti) jų tapatumą (etninį, istorinį ir pan.). Kita vertus, šiame procese atsispindi tarptautinis muziejų statybos bumas ir muziejų veiklos orientavimas vartotojų visuomenės poreikių tenkinimo (infoteinmentui) linkme.

16
sausis
2011

Pašnekovas

Lolita Jablonskienė (LT)

Kuo pašnekovas išskirtinis?

Šiuolaikinio meno kritikė ir parodų kuratorė;  nuo 2002 m. Nacionalinės dailės galerijos vadovė; Vilniaus Dailės Akademijos dėstytoja; Lietuvos kultūros ir meno tarybos vicepirmininkė; Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos narė. L. Jablonskienė buvo Lietuvos paviljonų Venecijos bienalėse (1999 ir 2005 m.) komisarė.

Rekomenduoja skaityti

The Edifice Complex. How the Rich and Powerful – and Their Architects – Shape the World

Deyan Sudjic

Kodėl verta skaityti?

Knyga žinantiems ir nežinantiems apie tai, kaip pasaulio galingieji konstruoja mūsų gyvenimą.