#3 SHOW OFF*: Reginio architektūra

Muziejinis Vilnius

Kuo pokalbis įkvepiantis?

Vilnius kaip muziejų miestas (XIX a. išryškėjęs apibūdinimas) gyvuoja tiek realioje, tiek ir virtualioje erdvėje. Pastaruoju metu nemažai kalbama apie pačių įvairiausių – miesto, valstybės ir privačių – muziejų poreikius ir ilgametes problemas. „Neišvaizdžias” ir nepasiturinčias vietines institucijas netgi mėginta užgožti hipotetiniu „pasaulio lygio statiniu” ar bent reprezentaciniu internetiniu portalu, kas savo ruožtu atspindi bendresnes globalizacijos tendencijas. Kitaip tariant, muziejinio Vilniaus gyvenimas gali būti apibūdinamas plačioje epitetų skalėje tarp spektaklio ir nykumos. Šiandien keliamą klausimą, ar Vilniuje reikia dar vieno muziejaus, dera papildyti klausimu apie tai, kaip (ir ar iš tiesų) muziejinė Vilniaus vaizduotė suaktyvina kasdieninį miesto gyvenimą.

27
sausis
2011

Pašnekovas

Skaidra Trilupaitytė (LT)

Kuo pašnekovas išskirtinis?

Menotyrininkė, tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) ir tarptautinės sociologų asociacijos (ISA) narė Lietuvos ir užsienio akademinėje spaudoje gausiai publikuoja straipsnius kultūros politikos, kultūros ekonomikos, tapatybės, kultūrinės pilietybės temomis. Domisi urbanistinio-kultūrinio planavimo, kūrybinių industrijų, tarptautinių intelektualinių mainų klausimais ir šių skirtingų disciplinų sąryšiu.

Rekomenduoja skaityti

Cities and Cultures

Malcolm Miles

Kodėl verta skaityti?

Miesto kultūros čia interpretuojamos remiantis agonistinės politikos samprata. Vietoje miestų elitų propaguojamų vienprasmiškų regeneracijos imperatyvų, Miles atskleidžia urbanistinio vajaus prieštaravimus ir įvairialypiškumą.