#18 BENDRADARBIAVIMO ERDVĖS MIESTE

Miesto kaip urbanistinės erdvės laboratorija naudojimas

Kuo pokalbis įkvepiantis?

Siekdami atgaivinti miesto erdves, sėkmingai bendradarbiavę Trondheimo miesto savivaldybė ir architektūros studentai iš „NTNU Live Studio“ platformos, kartu įgyvendino keletą laikinų viešųjų erdvių dizaino projektų miesto centre. Šie kūrybiniai procesai įtraukė tiek privačias, tiek bendruomenines interesų grupes, todėl studentai galėjo mokytis bei dirbti mieste tarsi urbanistinių erdvių kūrimo laboratorijoje. “NTNU Live Studio” palengvina architektūros ir planavimo mokymosi procesą per tiesioginius projektus. Tikri žmonės, tikras įsipareigojimas, tikras poveikis.

Pokalbis – anglų kalba, vyks 2016 m. Spalio 6 dieną, ketvirtadienį, VDU mokslo ir studijų centre, Putvinskio g. 23, Kaune

Pokalbio pradžia 19:00.

Renginys nemokamas.

06
spalis
2016

Pašnekovas

Kristin Solhaug Naess

Kuo pašnekovas išskirtinis?

Kristin Solhaug Naess šiuo metu dirba Trondheimo miesto savivaldybėje su kuria bendradarbiavo dar studijuodama, skyrusi savo laiką įvairiems bendruomeniniams kūrybiniams viešųjų erdvių projektams. Pašnekovė yra „NTNU Live Studio“ narė. Ši iniciatyva pernai pelnė Norvegijos Švietimo ministerijos apdovanojimą už edukacijos kokybę. Kristin įkūrė „Studio Beta“ studentų iniciatyvą. Tai inkubatorius, skirtas studentų inicijuojamiems projektams įgyvendinti.

Rekomenduoja skaityti

„Architecture and Participation“

Jeremy Till ir kt.

Kodėl verta skaityti?

Šioje knygoje dėmesys sutelkiamas į kaip ir kodėl vyksta visuomenės dalyvavimas architektūroje bei miestų planavime pastaruosius penkiasdešimt metų. Kristin teigia, kad knyga padėjo suprasti jos darbo kontekstą.