#11 KAIP AŠ ČIA PATEKAU?* NACIONALINIS IDENTITETAS ARCHITEKTŪROJE

Naujosios sovietinės „tradicinės šventės“ ir jų architektūriniai pavidalai

Kuo pokalbis įkvepiantis?

Šeštajame dešimtmetyje kovoje prieš religiją sovietinis režimas Lietuvoje pasitelkė vadinamųjų naujųjų švenčių priemones. Jomis buvo siekiama pakeisti religinių švenčių (krikštynų, santuokų, laidotuvių) papročius, jas paverčiant nureligintomis sovietinėmis šventėmis, minimalizuojant Katalikų Bažnyčios įtaką, įprasminant svarbiausius žmogaus gyvenimo įvykius. Tai buvo daroma kuriant specialius ritualus, o taip pat – naujas švenčių šventimo erdves.

16
sausis
2014

Pašnekovas

Nerija Putinaitė (LT)

Kuo pašnekovas išskirtinis?

Nerija Putinaitė – humanitarinių mokslų (filosofijos) daktarė. 2004-2008 m. LR Prezidento patarėja, 2008-2012 m. švietimo ir mokslo viceministrė. Dėsto Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. Tiria lietuviškąją tautinę, sovietinę ir posovietinę tapatybes, kurios aprašomos monografijoje „Nenutrūkusi styga“.

Rekomenduoja skaityti

Dienoraščiai 1945-1977

Vytautas Kubilius

Kodėl verta skaityti?

Knygoje aprašomos kūrėjo kaip kritinio stebėtojo jausenos tuo laikotarpiu. Dienoraščiuose labai gerai atsispindi sovietinio inteligento nerimas, netikrumas bei jaučiamos laisvės ribos, aiškiai matomos režimo priemonės, pajungiančios menininką jam tarnauti.