#14 KOKS MIESTAS?

Skaityti miestą: Ideologijų atspindžiai urbanistiniame kraštovaizdyje

Kuo pokalbis įkvepiantis?

Pagrindinis paskaitos tikslas – aptarti turbūt lengviausiai identifikuojamą politinį-ideologinį miesto užkodavimo lygmenį. Esminis klausimas – kokiais tikslais ir kokiomis priemonėmis skirtingos politinės doktrinos ir režimai kuria, keičia ir daro įtaką fiziniam ir simboliniam miesto pavidalui? Siekiant atsakyti į šį klausimą, teks atsakyti ir į kitą –  ką būtų galima vadinti miesto, kaip ideologinio teksto, „autoriumi“? Kokie  to „autoriaus“ tikslai ir siekiai? Kokiomis priemonėmis mieste kuriami ideologiniai pranešimai? Kokiam žanrui galima būtų priskirti miestą-tekstą? Ką jis reiškia? Kokį įspūdį jis sukelia „skaitytojui“, kaip „skaitytojas“ jį suvokia ir interpretuoja?

Pokalbis vyks lietuvių kalba.

Pokalbis rengiamas bendradarbiaujant su VGTU Architektūros fakultetu.

Pokalbis vyks 2014 m. gruodžio 9 dieną, Nacionalinėje Dailės Galerijoje (NDG), Konstitucijos pr. 22, Vilniuje.

Pokalbio pradžia 20:00. Renginys nemokamas.

09
gruodis
2014

Pašnekovas

Rasa Čepaitienė

Kuo pašnekovas išskirtinis?

Dr. Rasa Čepaitienė – kultūros istorikė, Lietuvos Istorijos Instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, Vilniaus universiteto profesorė. Yra išleidusi ne vieną monografiją („Laikas ir akmenys. Kultūros paveldo sampratos moderniojoje Lietuvoje“, „Paveldosauga globaliajame pasaulyje“), sudariusi straipsnių rinkinius (įskaitant ir ką tik pasirodžiusį – „Vietos dvasios beieškant“), publikavusi tekstus paveldosaugos, istorinės atminties, miestų tyrimų ir sovietologijos temomis Lietuvoje ir užsienyje.

Rekomenduoja skaityti

Atminties daugiasluoksniškumas: miestas, valstybė, regionas

Alvydas Nikžentaitis

Kodėl verta skaityti?

Kas yra atminties kultūra? Kaip ji funkcionuoja urbanistinėse erdvėje? Knygoje į šiuos klausimus atsakymų yra ieškoma analizuojant atminties kultūrų reikšmę miestų urbanistinėms erdvėms, valstybėms, regionams. Skaitytojui taip pat pristatoma istorijos politika ir jos įtaka Lietuvos ir kaimyninių kraštų visuomenėms.