#10 MIESTAS ir VANDUO

Vandens amžius: priemonės veikti

Kuo pokalbis įkvepiantis?

Pokalbis skirtas diskusijai apie veiksmų-idėjų scenarijus, akcentuojančius judėjimą link tvariosios gyvenamosios aplinkos ir mažinančius neigiamą industrializacijos poveikį. Atspirties tašku pasirinktas hipotetinis Vandens amžius, o taip pat MIT atlikti savireguliaciją, homeostazę, grįžtamojo ryšio ciklus nagrinėjantys tyrimai. Bus analizuojami ryšiai tarp meno ir technologijų, atkreipiant dėmesį į dizainerių ir mokslininkų bendradarbiavimo galimybę, tam kad būtų sukurtos (pagal Kepes) „ekologiškos grįžtamojo ryšio mašinos, skirtos žmogaus-aplinkos santykio problemai spręsti“.

02
spalis
2013

Pašnekovas

prof. Gediminas Urbonas

Kuo pašnekovas išskirtinis?

Gediminas Urbonas – menininkas ir dėstytojas, kartu su Nomeda Urbonas įkūręs Urbonas Studio – tarpdisciplininę tyrimų programą, kuri ypatingą dėmesį kreipia į viešųjų erdvių regeneraciją. Urbonas tarptautinio pripažinimo sulaukė dėl savo socialiai interaktyvių, tarpdisciplininių projektų. Jie nuolat nagrinėja socialinių-politinių-ekonominių veiksnių nulemtus, besivystančių šalių konfliktus ir prieštaras. G. ir N. Urbonas yra Lietuvos Nacionalinės Premijos laureatai (2007), Nam June Paik apdovanojimo (2012) nominantai, Venecijos bienalės specialaus prizo už geriausią nacionalinį paviljoną laimėtojai (2007).

www.nugu.lt

Rekomenduoja skaityti

Heart of Darkness

Joseph Conrad

Kodėl verta skaityti?

Tam kad šių dienų pasaulyje būtų suprasta viešosios erdvės netektis, mes turime pažinti Tamsybių širdį (The Heart of Darkness). Ji aiškina žmogaus-gamtos santykį, kurį trikdo nesibaigianti industrializacijos ir imperializmo ekspansija.