#28 Kur eina architektas?

Architektas eina mokyti(s)

Kuo pokalbis įkvepiantis?

Architektūra vystosi tiek, kiek vystosi visuomenė. Neišvengiamai kiekvienas yra supamas architektūrinės aplinkos kasdien. Kokios yra skirtingos architektūros edukacijos formos? Kaip architektūros mokoma universitete? Kodėl svarbu apie aplinkos kūrimą ir formavimą kalbėti jau mokykloje? Kiek architektūros vystymasis priklauso nuo visuomenės švietimo, architektūros suvokimo? Kodėl svarbu plėsti architektūros edukacijos lauką? Kokiomis aplinkybėmis ir formomis architektai kalba apie architektūrą? Kodėl svarbu architektui nuolat mokytis?

 

Pokalbis lietuvių kalba vyks Nacionalinėje dailės galerijoje (NDG), Konstitucijos pr. 22, nuo 20 val.

17
vasaris
2022

Pašnekovas

Eglė Bazaraitė, Paulius Kliučininkas, Matas Šiupšinskas, Martynas Germanavičius

Kuo pašnekovas išskirtinis?

Pašnekovai:

Eglė Bazaraitė – architektūros tyrėja, dėstytoja, architektė. Vilniaus Gedimino technikos universiteto architektūros fakultete dėsto architektūros ir kraštovaizdžio architektūros istoriją, kuruoja kūrybines dirbtuves ir eina prodekanės tarptautiniams ryšiams pareigas. 2017 m. Lisabonos universitete, Portugalijoje apgynė daktaro disertaciją, kurioje tyrinėjo XIX a. Europos katalikiškų pakraščių kapines. Be to, dirba su lietuvių tradiciniu menu. Bendradarbiavo leidžiant knygas „Pynimas iš vytelių“ (2013) ir „Savas Margutis“ (2019). Šiuo metu rengia knygą apie XIX a. Vilniaus kapinių kraštovaizdžio ryšį su krikščioniškomis ir baltiškomis rojaus sampratomis (Leidykla LAPAS).

Paulius Kliučininkas – architektas, urbanistas – planuotojas ir miesto dizaineris. Kuria urbanistikos magistro projektą apie bendradarbiavimą Baltijos jūros regione TU Delft Nyderlanduose. Ne vieną projektą atliko „Bauland” urbanistų komandoje. Architektūros kino festivalių ir jų organizavimo, tokių kaip Roterdame, gerbėjas. Neriboja architektūrinės raiškos techniniais projektais, tekstais, edukacija, iliustracija. Neformaliai ieško dabarties suvokimo teorijoje ir praktikoje. Pavyzdžiui metamodernizme.

Matas Šiupšinskas – architektas, mokslinių ir publicistinių straipsnių autorius, radijo laidos „Žmogus ir miestas” vedėjas. Domėjimosi laukas aprėpia miestų planavimo istoriją, masinės statybos raidą, būsto tipologijas, miesto morfologiją ir sovietmečio architektūros paveldą. 2009 metais VGTU įgijo architektūros bakalauro laipsnį, vėliau ten pat tęsė architektūros istorijos ir teorijos magistro studijas, 2021 m. Vilniaus universitete apgynė humanitarinių mokslų istorijos krypties daktaro disertaciją tema „Kolektyvinio sodo fenomeno urbanistinis ir sociokultūrinis aspektai. Sovietinės Lietuvos atvejis“. Dirbo architekto Rolando Paleko studijoje, stažavosi Liuksemburge, Danijoje ir Olandijoje, drauge su Julija Reklaite rengė leidinio „Lietuvos kultūros gidas“ architektūros dalį.

Moderatorius:

Martynas Germanavičius – architektas mokslus baigęs Vilniaus TECH universitete, šiuo metu darbuojasi Architektūros fonde. Domisi įvairiausiais erdvės kūrimo reiškiniais ir skirtingomis medijomis jiems nupasakoti.

Rekomenduoja skaityti

Abysses

Pascal Quignard

Kodėl verta skaityti?

(Eglės Bazaraitės rekomenduojama knyga)

Sunkiai šifruojami ir daugiasluoksniai, intensyvūs eruditiški tekstai. Juose balansuojama tarp asmeniškos dabarties ir universalios praeities, kurioje stengiamasi atrasti savo paties pradžią – praeitį iki atminties. Nesuprantamo, o gal tiesiog dar neįvardyto žanro kūrinyje be galo daug klasikinės Europos kultūrinių nuorodų, kuriomis autorius meistriškai žongliruoja, įtraukdamas skaitytoją į lyrišką, tačiau nė kiek nenostalgišką žaidimą koncepcijomis ir taip leisdamas pasijusti savo laiko dalimi. Tuo pačiu norisi rekomenduoti ir kitus šio autoriaus kūrinius.

Rekomenduoja skaityti

Metamodernism: Historicity, Affect, and Depth after Postmodernism

Robin van den Akker, Alison Gibbons, Timotheus Vermeulen

Kodėl verta skaityti?

(Pauliaus Kliučininko rekomenduojama knyga)

Tolimas šūvis, tačiau subalansuotas tiems, kurie toli plaukioja. Pavargusiems nuo ironijos ar tikintiems, kad nuoširdumas ar naivumas yra šiuolaikinės vertybės. Autoriai padeda apibrėžti dabartinį kultūrinį, socialinį, meninį lauką, kuris balansuoja tarp modernizmo ir postmodernizmo. Pateikia argumentuotą ir mokslišką dabarties interpretaciją. Tad įdomu, kurioje pozicijoje įterpiamas dizainas, architektūra, miestų, kraštovaizdžių ar jūrų planavimas.

Rekomenduoja skaityti

Deviations: Designing Architecture: A Manual

Dirk Hebel, Dirk E. Hebel, Marc Angélil

Kodėl verta skaityti?

(Mato Šiupšinsko rekomenduojama knyga)

Paprasta, papunkčiui per procesą vedanti instrukcija apie tai kaip žaisti architektūrinį mokymąsi. Knyga kvestionuoja įprastines architektūrinio projektavimo taktikas, bet jų negriauna. Greičiau jau palieka atpažįstamus dalykus kaip bazę nuo kurios saugiai atsispyrus galima keliauti tolyn į atvirus vandenis, apversti aukštyn kojomis procesus ir žaisti su atsitiktinumais.

Rekomenduoja skaityti

Kommunen in der Neuen Welt 1740-1972

L. ir O. M. Ungers

Kodėl verta skaityti?

(Martyno Germanavičiaus rekomenduojama knyga)

Architektas ir architektūros teoretikas 1968 m. O. M. Ungers su šeima paliko Berlyną ir išvyko gyventi į Jungtines Amerikos Valstijas. Šeimyninių kelionių metu kartu su žmona Liselotte jie surinko antropologinės medžiagos apie tenykštes komunas ir alternatyvius bendro gyvenimo modelius. Visa šie įspūdžiai ir istorinė Naujojo pasaulio utopijų raidos apžvalga sugulė į knygą, kuri tapo dažna rekomendacija architektams, besigilinantiems į architektūros kaip kolektyvinės formos ir skirtingų gyvenimo modelių sąryšius.